Wij vragen vóór de 10de van de maand de huurprijs te storten op onze rekening : BE31 7995 5016 0255.


        Als u de huurprijs niet op tijd betaalt, sturen wij u een herinneringsbrief.
       U krijgt dan enkele dagen de tijd om uw schuld te betalen.
       Betaalt u nog niet, krijgt u een 2de herinneringsbrief.
       Let wel op: er worden steeds kosten aangerekend voor de te late betaling.


       Bij 2 maanden huurachterstal krijgt u een ingebrekestelling.
       Betaalt u uw huurgeld nog niet dan stellen wij een advocaat aan en wordt er een gerechtelijke procedure
       opgestart om de huurgelden te innen.


        Indien er financiële problemen aan de oorzaak van de schuld liggen, raden wij u aan contact met ons op te
       nemen.

       We kunnen dan kijken of we een afbetalingsplan kunnen voorstellen, dat plan dient stipt nageleefd te worden.
       Bij een eerste wanbetaling van de huur of de aflossing zal uw dossier onmiddellijk zonder verdere
       ingebrekestelling overgemaakt worden aan de advocaat voor gerechtelijke inning.


       Wij raden u ook aan contact op te nemen met het OCMW van uw gemeente.


Achterstallen Sociaal huisvestingsmaatschappij