Budget

          
Sociaal huisvestingsmaatschappij

Momenteel is er  nog steeds budget voorzien voor  de Vlaamse Woonlening 2023