Historiek van de maatschappij


        In de regio Vlaamse Ardennen waren 3 sociale huisvestingsmaatschappijen actief.
        Bij alle drie was de maatschappelijke zetel gevestigd in Oudenaarde:        Met het oog op de toekomst leek een fusie tussen de 3 maatschappijen de aangewezen oplossing.
        Hierbij werd een middelgrote maatschappij gecreëerd die goed kon gestructureerd worden.

        Bijkomend voordeel was dat de huur- en koopactiviteiten zo werden samengebracht.


        Op 17 juni 1999 vond een fusie plaats. Hierbij werd een nieuwe vennootschap opgericht, met name de
        Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, cvba met sociaal oogmerk.

        De vennootschap werd op 23 maart 1999 erkend door de VHM onder nummer 427.

        Het werkingsgebied strekt zich uit over 15 gemeenten.
        De aandeelhoudersstructuur bevat zowel publieke als private aandeelhouders.