Bij inschrijving geven wij u volgende documenten mee:

1. Het inschrijvingsdocument. Daarop duid je aan in welke regio je ingeschreven wilt worden en onderteken je;

2. Een overzicht van de komende projecten in de regio Vlaamse Ardennen. Je kan je ook inschrijven voor een regio waar momenteel nog geen projecten gepland is, dan word je verwittigd indien er later wel een project gepland wordt;

3. Het toewijzingsreglement met de voorwaarden;

4. Een “Verklaring op erewoord”, waarin je verklaart dat je geen woning of bouwgrond bezit in het buitenland, en dat je geen zaakvoerder bent van een bedrijf waarin een woonst werd ingebracht.

Als wij bovenstaande documenten ingevuld en ondertekend terugkrijgen, samen met:


dan kunnen wij je inschrijven en kom je op de wachtlijst te staan.

Je krijgt dan een bevestigingsbrief dat je ingeschreven bent met de vermelding van jouw plaatsnummer.


Via het “Vlareko Kandidaat-Koper portaal” kan de kandidaat-koper zelf zijn inschrijving(en) raadplegen.

Ga naar: https://kandidaatkoper.vmsw.be/

Na klikken op aanmelden komt de kandidaat-koper terecht op de CSAM-pagina, waar je kan kiezen om in te loggen via eID of ItsMe.


Kort voordat sociale koopwoningen verkocht worden, krijgen alle ingeschreven kandidaten die zich in die gemeente ingeschreven hebben een uitnodiging om langs te komen op een kijkdag. Dan krijgt je de mogelijkheid om jouw voorkeur van lot mee te geven en al dan niet mee te doen voor de toewijs van een woning.Inschrijving Sociaal huisvestingsmaatschappij