o 28.105 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste

o 30.460 euro voor alleenstaanden met een handicap

o 42.156 euro voor anderen, verhoogd met 2.356 euro per bijkomende persoon ten laste


          

Inschrijvingsvoorwaarden kandidaat huurder Sociaal huisvestingsmaatschappij