o 25.557 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste

o 27.698 euro voor alleenstaanden met een handicap

o 38.335 euro voor anderen, verhoogd met 2.143 euro per bijkomende persoon ten laste


          Voor uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde en inburgering kan u zich wenden tot :
         
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (link VMSW website).


Inschrijvingsvoorwaarden kandidaat huurder Sociaal huisvestingsmaatschappij