We verwachten dat de bewoners respect hebben voor elkaar.

        Om de hinder in en rond het gebouw te beperken, vragen we om er rekening mee te houden dat sommige
        geluiden storend kunnen zijn: vb. naaldhakken, luide muziek, wasmachine die ’s avonds laat of ’s nachts
        draait, … .

         Daarom verzoeken wij om nooit onnodig overdreven lawaai te maken.
        Vanaf 22u00 tot 06u00 moet iedereen de avondrust respecteren.
        Respecteer ook de rust op zon- en feestdagen.

         Om de orde te bewaren, houdt u rekening met het volgende:


Leefbaarheid Sociaal huisvestingsmaatschappij