U kan zich als huurder ook kandidaat stellen voor een andere sociale woning.

        Als uw huurwoning in de loop der jaren te klein of te groot is geworden (geboorte, vertrek familieleden, …)
        kan u een woning aanvragen die voldoet aan uw gezinssituatie.

        U komt opnieuw op de wachtlijst terecht. Indien uw woning te groot of te klein is, geniet u wel een voorrang op
        andere kandidaten.


Mutatiemogelijkheden Sociaal huisvestingsmaatschappij