Visitatie

Op 19 en 21 februari 2020 nam de visitatieraad, een commissie van experten, onze maatschappij onder de loep. De visitatieraad is een onafhankelijke instelling en beoordeelt de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. De voornaamste bedoeling van de prestatiebeoordeling ligt in de verbetering van de prestaties van de SHM’s.


De experten beoordeelden onze huisvestingsmaatschappij op 18 verschillende aspecten van onze werking. Het resultaat was zeer goed. Onze maatschappij kreeg dan ook een brief van Minister Matthias Diependaele waarin de Minister het bestuur en de medewerkers van onze maatschappij feliciteert met de prestaties en dankt voor hun inzet.


Uit het rapport van de visitatieraad blijkt dat wij onze werking doorheen de voorbije jaren verder professionaliseerden met oog voor kwaliteit en een klantvriendelijke dienstverlening.

Daarnaast selecteerden de experten twee goede praktijken die als voorbeeld kunnen dienen voor alle huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen, nl.


Hieronder vind je een overzicht van de verschillende prestatievelden en de beoordeling ervan.


Het visitatierapport en het schrijven van de Minister kan u raadplegen via https://www.wonenvlaanderen.be/visitatie-rapporten