Stap 1:  Simulatie.


Neem contact op met onze diensten om een simulatie te maken alvorens u een verkoopovereenkomst ondertekent.

Aan de hand van volgende documenten maken wij voor u een berekening hoeveel u maximum kunt ontlenen:


        

Stap 2:  Opening dossier.

Bezorg aan onze diensten de getekende verkoopsovereenkomst (=compromis) en een kopie van de identiteitskaarte(n). Een dossier kan dan geopend worden.Stap 3:  Documenten en dossierkosten.


Er zal worden gevraagd om 100 euro dossierkosten te betalen en de nodige documenten te bezorgen. Jea zal een overzicht ontvangen van welke documenten je moet verzamelen of invullen.


Stap 4:  Schatting van de woning.


Na ontvangst van alle documenten wordt een (gratis) schatter aangesteld om te zien of de woning aan de voorwaarden van het Vlaamse Woningsfonds voldoet. De woning moet ook aan de Vlaamse Wooncode voldoen.

Soms moet het dossier hierdoor wat worden aangepast.

Het zou kunnen dat je moet bijlenen om bepaalde zaken in orde te brengen (bijvoorbeeld: isoleren van het dak, conform maken van de elektriciteit, vervangen van enkel glas).Stap 5:  Indiening dossier.


Na de schatting worden alle documenten verzameld en wordt het dossier ingediend bij het Vlaams Woningfonds.Stap 6:  Ondertekenen van de akte.


Als de akte opgemaakt is, komen de verkopers, de notaris en de kopers samen om de akte te tekenen. Vanaf dan

ben je de nieuwe eigenaar van uw woning. De maand daarop start uw eerste betaling van de lening.Procedure leningsaanvraag Sociaal huisvestingsmaatschappij

Wist je dat:


Alleenstaanden bij ons nog kunnen lenen tot 30 jaar om de aflossing betaalbaar te houden?


Tussen de vekoopsovereenkomst en de ondertekening van de akte maximum 4 maanden zitten.


Met een bod uitkomen of een compromis tekenen, beide bindend zijn!! (D.w.z. Dat je moet kopen en er niet meer onderuit kan). TIP: bescherm jezelf door in uw bod of in uw compromis te vermelden dat u alleen koopt onder de “opschortende voorwaarde” van het bekomen van een hypothecaire lening.


Het mogelijk is dat ons budget voor de Vlaamse Woonlening op een gegeven moment

op is? Dan kunnen geen sociale leningen meer verstrekt worden.