Als u een sociale koopwoning koopt, heeft u een bewoningsplicht van 20 jaar.


Beslist u om vroeger te verhuizen of om uw domicilie ergens anders te plaatsen, dan zullen wij eerst op de                       hoogte moeten gesteld worden.

U stuurt daarvoor naar ons een aangetekende brief met de vraag of wij uw huis willen wederinkopen.



                Dat zal voorgelegd worden op de Raad van Bestuur.


Als de Raad van Bestuur beslist om dat te doen, wordt er een procedure opgestart.


                Als zij dit niet doet, moet u de niet-afgeschreven overheidsinvestering betalen.


Hoeveel die bedraagt, staat vermeld in de aankoopakte.

Sociale woning verkopen Sociaal huisvestingsmaatschappij