Als een project af is, beginnen wij met de verkoop van de woningen.


Iedereen die voor die gemeente ingeschreven staat wordt aangeschreven en uitgenodigd voor een kijkdag.

Dan kan je al dan niet meedoen voor de toewijs en jouw voorkeur van lot meegeven.


Bij toewijzing wordt er volgens de chronologische volgorde van inschrijving op de wachtlijst toegewezen.


Maar indien je een band met de gemeente kunt aantonen, krijg je voorrang op wie voor jou staat die geen band kan aantonen.

je in die gemeente moet wonen.

Indien de sociale koopwoning aangepast is aan mindervaliden, dan wordt er voorrang verleend aan mindervaliden. Indien er sprake is van een onteigening van uw eigen woning, of er is een verplichte herhuisvesting, dan wordt er ook voorrang verleend.         Meer informatie over koopwoningen kan u ook vinden op de website van VMSW :

         http://www.vmsw.be/nl/particulieren/kopen

Toewijzing Sociaal huisvestingsmaatschappij