Tweejaarlijks houden wij een actualisatie van ons kandidatenbestand.

        Dat houdt in dat wij controleren of de kandidaat-huurders nog steeds aan de voorwaarden voldoen.
        We vragen daarvoor een aantal documenten bij u op.

        We vragen ook of u nog steeds als kandidaat op onze wachtlijst wil blijven.

         Als u de documenten niet op tijd terugbezorgt, wordt u geschrapt van de lijst.

Tweejaarlijkse actualisatie Sociaal huisvestingsmaatschappij