Tweejaarlijks houden wij een actualisatie van ons kandidatenbestand.

        Dat houdt in dat wij controleren of de kandidaat-kopers nog steeds aan de voorwaarden voldoen.

  
        Als u niet meer voldoet aan de voorwaarden wordt u geschrapt van de lijst en krijgt u uw inschrijvings-
        geld terug.

Tweejaarlijkse actualisatie Sociaal huisvestingsmaatschappij