De huurwaarborg dient betaald te worden bij ondertekening van het huurcontract.

       Op het einde van dit huurcontract zal de waarborg, vermeerderd met intresten, aan u worden terugbetaald.
       Indien de woning gebreken vertoont die door de huurder zijn aangebracht, wordt dit bedrag ingehouden van
       de waarborg.


Waarborg Sociaal huisvestingsmaatschappij