Als er klachten zijn, kunnen die liefst schriftelijk aan ons worden gemeld.

We raden u aan de problemen voldoende en gedetailleerd te omschrijven zodat de melding van het probleem sneller en gemakkelijker af te handelen is.  Onderstaand formulier kan u eveneens verzenden.

Dienst Verhuring - Klachten

Klachten Sociaal huisvestingsmaatschappij