De wachttijd hangt af van verschillende factoren zoals gezinsgrootte, keuze van de regio waarvoor u wilt worden
       ingeschreven, woonplaats ,… .

        Toewijzingen gebeuren volgens een aantal prioriteiten, die kan u terugvinden in het :
       
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (link VMSW website).


Wachttijden Sociaal huisvestingsmaatschappij