U moet wijzigingen in uw gezin steeds tijdig doorgeven.

        In geval van geboorte, vertrek van een familielid, … dient u de maatschappij hiervan te verwittigen.
        Indien nodig zullen wij de huurprijs herberekenen en uw gegevens aanpassen.

         Indien er iemand komt bijwonen in uw gezin (partner, broer, …) dient u dit steeds bij ons aan te geven.
        Wij zullen nagaan of diegene die wil toetreden tot het huurcontract ook aan alle voorwaarden voldoet.

         Indien wij vaststellen dat dit niet wordt aangegeven, kunnen wij overgaan tot opzeg van het huurcontract!


Wat bij een gezinswijziging Sociaal huisvestingsmaatschappij