Wanneer u uw huurcontract opzegt, zowel bij ons als op de private markt, moet u rekening houden met een
        aantal zaken.

        Eerst en vooral zal u bijna altijd rekening moeten houden met een opzegperiode.
       Die periode is vastgelegd in het huurcontract.
       Op die manier hebt u de tijd om de woning vrij te maken en hebben wij de tijd om een nieuwe huurder te zoeken.


        Er zal steeds een plaatsbeschrijving door ons gebeuren.
        Dat wil zeggen dat wij samen met u de woning zullen bekijken en eventuele defecten zullen bespreken.

        Na de plaatsbeschrijving kan u de waarborg recupereren (met eventuele aftrek van kosten voor herstellingen
       die noodzakelijk zijn bij het verlaten van de woning).

       Vervolgens zullen de meterstanden genoteerd worden om ook dat contract stop te zetten.
       Hou er rekening mee dat u uw contracten bij verschillende nutsvoorzieningen pas laat stopzetten wanneer u de
       woning effectief verlaat.


        Wanneer alles in orde is en de plaatsbeschrijving heeft plaatsgevonden, kan u overgaan tot het overhandigen
       van de sleutels.


Wat doen bij verhuis Sociaal huisvestingsmaatschappij